Direkt zum Inhalt

Stochastic Guarantees for Rate-Adaptive Streaming

Zitieren

Akselrod M, Fidler M, Lübben R. Stochastic Guarantees for Rate-Adaptive Streaming. In: Netcal. ; 2018. doi:10.1109/ITC30.2018.10056.
Akselrod, M., Fidler, M., & Lübben, R. (2018). Stochastic Guarantees for Rate-Adaptive Streaming. In NetCal. http://doi.org/10.1109/ITC30.2018.10056
Akselrod, Mark, Markus Fidler, und Ralf Lübben. 2018. „Stochastic Guarantees For Rate-Adaptive Streaming“. In Netcal. doi:10.1109/ITC30.2018.10056.
Akselrod, Mark, Markus Fidler, und Ralf Lübben. „Stochastic Guarantees For Rate-Adaptive Streaming“. Netcal. N.p., 2018.
Akselrod, M., u. a. „Stochastic Guarantees For Rate-Adaptive Streaming“. Netcal, 2018.